காணாமல் போன குழந்தைகளை கண்டறிய ஃபேஸ்டேக்ர் ஆப்

இன்று குழந்தைகளை நன்றாக வளர்ப்பதுடன் கவனமாக பார்த்து கொள்ளும் பொறுப்பும் பெற்றொர்களுக்கு உள்ளது. கடந்த ஜனவரி 2012 மற்றும் மார்ச் 2017 இடையே 2.5 லட்சம் குழந்தைகள் காணாமல் போனதாக சமீபத்திய ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. பிச்சை எடுக்க வைப்பது அல்லது உடல் உறுப்புகளுக்காக என பல காரணங்களுக்காக குழந்தைகள் கடத்தப்படுகிறது.

Read More – Puthiya Thalaimurai

Leave a Reply